Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kunnskapsministeren

Om bruk av budsjettmiddel som er sett av til kompetanseheving i barnehagesektoren

Datert: 20.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): I forslaget til statsbudsjett for 2006 frå regjeringa Bondevik II, var det satt av 50 mill. kr til kompetanseheving i barnehagesektoren. Ni av disse millionane er no gitt til fylkesmenn som bidrag til implementering av ny lov om barnehagar og revidert rammeplan for barnehagen.

Korleis skal dei resterande pengane brukast?


Les hele debatten