Muntlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å begrunne Regjeringens veldige interesse for eierreguleringsverktøy i oppdrettsnæringen

Datert: 29.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H):


Les hele debatten