Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om konkrete tiltak for bedre samarbeid mellom ansvarlige etater for å unngå episoder der forvaringsdømte angriper og skader tilfeldige personer

Datert: 28.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Nylig skjedde det igjen, en person idømt forvaring, angrep en annen person med kniv og skadet vedkommende svært alvorlig. Kriminalomsorgen hevder, i Aftenposten 27. april 2006, at de ikke kjente til at gjerningsmannen var skrevet ut fra Dikemark sykehus. Hovedproblemet er at ansvarlige statlige etater ikke samarbeider godt nok og tilfeldige mennesker ender opp som offer for denne svikten.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden innføre for å unngå tilsvarende episoder?


Les hele debatten