Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at Helse Vest har redusert tjenestekjøpet fra private spesialister med 35 pst., og å garantere at dette ikke fører til økte ventetider eller flere pasientreiser fra Stavanger til Bergen

Datert: 02.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helse Vest har redusert volumet på tjenester kjøpt fra private spesialister med 35 pst.

Kan statsråden garantere at denne reduksjonen i helsetilbudet ikke fører til økte ventetider/-lister, og at pasienter fra Stavanger i større grad en tidligere må reise til Bergen for å få foretatt inngrep innen øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi?


Les hele debatten