Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva som vil bli gjort for å redusere reintallet i Vest-Finnmark til nivået som Stortinget har fastsatt

Datert: 03.05.2006
Fremsatt av: Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)
Besvart: 10.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Tallet for antallet rein i Vest-Finnmark, som ble vedtatt av Stortinget, skulle ha vært på 64 100 dyr 1. april 2005. Reindriftsforvaltningens anslag for 2005 viser til en økning av dyr som med kalvetilvekst ville passere 150 000 dyr. Dette gjentar seg på mange måter i 2006. Dette kan gi en økologisk og samfunnsøkonomisk katastrofe i tillegg til dyretragedier og massedød av reinsdyr.

Hva vil statsråden foreta seg for å opprettholde Stortingets vedtak og redusere reintallet til fastsatt nivå?


Les hele debatten