Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeri- og kystministeren

Om at usikkerheita rundt Regjeringa sin fiskeripolitikk kan føre til problem i fiskeri og fiskeforedling, og kva statsråden vil gjere for å løyse problema

Datert: 03.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Det har kome til dels sterk kritikk av Regjeringa for uklar fiskeripolitikk. I avisa Fiskaren 28. april seier konsernsjefen i Aker Seafoods mellom anna at det kan bli fleire permitteringar på grunn av uklar politikk og manglande fleksibilitet.

Ser statsråden at den store usikkerheita som er skapt kan føre til problem i fiskeri og fiskeforedling, og kva vil ho gjere for å løyse desse problema?


Les hele debatten