Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om bedre behandlingstilbud for pasienter etter slankeoperasjon, slik at de også får operert bort overflødig hud

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Behandlingstilbud for sykelig overvektige gis stadig større oppmerksomhet, men mange opplever å ikke få et fullverdig tilbud. Flere pasienter som har fått innvilget og gjennomgått slankeoperasjon, får ikke operert bort overflødig hud. I alvorlige tilfeller kan hud som "henger og slenger" i store folder gi store plager. Eksempelvis kan nevnes søvnproblemer fordi det er vanskelig å ligge godt, og klesproblemer fordi ingen klær passer. Slike pasienter kan ikke betegnes som ferdigbehandlet.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten