Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om skattebegrensningsregelen i skatteloven, og hva som kan gjøres for å få en rettferdig formuesbeskatning av pensjonister med lav inntekt

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Skattebegrensningsregelen i skatteloven vedrører svært mange pensjonister med lav inntekt. Mange har også noe formue. Reglene gjør at disse skattytere får en tilleggsskatt når formuen overstiger 200 000 kr. Dette gjør at de med lavest inntekt her i landet, men kanskje med en liten oppspart formue, kan komme til å betale en vesentlig høyere marginalskatt på formue enn andre skattytere.

Mener statsråden at en slik formuebeskatning av pensjonister med lav inntekt er rettferdig, og hvis ikke hva vil hun gjøre med det?


Les hele debatten