Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som vil bli gjort for å redusere finansierings- og innkrevingskostnader ved bompengefinansierte vegprosjekter

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bilistene betalte i 2005 over 4,1 mrd. kr i bompenger, en økning på ca. 300 mill. kr fra året før. En betydelig del av bompengene brukes til betaling av finansierings- og innkrevingskostnader og ikke til betaling for bruk av anleggene. Bompengefinansiering er nå blitt en betydelig finansieringskilde i den samlede finansiering av offentlig veinett i Norge. Det ville derfor være naturlig at staten legger til rette for at slike kostnader blir lavest mulig.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere slike kostnader?


Les hele debatten