Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er riktig å belaste næringslivet gjennom å nekte fartøy som fisker ulovlig, tilgang til norske havner, som et tiltak mot overfiske

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Overfiske utgjør store verdier og er også en trussel mot fiskebestander i havet. Tiltakene mot overfiske har hittil vært mangelfulle og har ikke hatt noen særlig virkning. Et nytt virkemiddel statsråden har tatt til orde for er å nekte fartøy som fisker ulovlig tilgang til norske havner og service.

Mener statsråden det er riktig at næringslivet skal ta belastningen for Regjeringens manglende politikk for å få kontroll med overfiske?


Les hele debatten