Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til finansministeren

Om SVs holdning til høringsnotatet om endringer i bioteknologiloven, og partiets syn på prosessen forut for framleggelsen

Datert: 05.04.2006
Besvart: 05.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF):


Les hele debatten