Muntlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorfor statsråden vil hindre etablering av spesialskoler for elever med særskilte lærevansker, og derved nekte foreldre å velge et mer tilpasset skoletilbud

Datert: 05.04.2006
Besvart: 05.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP):


Les hele debatten