Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt retningslinjer for inntak til rusbehandling i helseforetak er i tråd med målene for rusreformen, når det sies at pasienter som ikke ventes å ha nytte av behandling, heller bør få kommunale omsorgstiltak

Datert: 10.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): De regionale helseforetakenes kontaktforum for rus har utarbeidet felles retningslinjer for inntak til rusbehandling i helseforetakene. I disse retningslinjene heter det at pasienter med alvorlige rusproblemer som ikke forventes å ha nytte av behandling, bør få kommunale omsorgstiltak fremfor spesialisert behandling.

Mener statsråden dette er i tråd med målsettingene for rusreformen og målet om å gi alle som ønsker det en mulighet for en rusfri tilværelse?


Les hele debatten