Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Om saksbehandlingen i en fredningssak i Troms, Grindøysund natur- og fuglereservat

Datert: 18.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I en fredningssak i Tromsø, Grindøysund natur- og fuglereservat, brukte staten 6 år på saksbehandlingen. Grunneierne fikk presentert et utkast til verneplan i 1990. De protesterte skriftlig, men fikk ingen tilbakemelding. 6 år etter kom et rundskriv med beskjed om at Grindøysund natur- og fuglereservat var opprettet, ferdig med tinglyst heftelse på de berørte eiendommer. Grunneierne føler seg med rette overkjrt.

Hva mener miljøvernministeren om en slik behandling?"


Les hele debatten