Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Om forslag om gjenoppbygging av statlige barnevernsinstitusjoner for å sikre bedre kvalitet og pris, og om private barnevernsinstitusjoners bidrag til det totale tilbud

Datert: 04.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Statsråden har varslet tiltak for å få til et bedre barnevern. Herunder foreslås å bygge opp igjen statlige institusjoner, angivelig fordi de private institusjonsplassene, ifølge statsråden, er for dyre og for dårlige.

Hvilken dokumentasjon støtter statsråden seg her til, mener statsråden at offentlig drift og eierskap er en garanti for bedre kvalitet til lavere pris, og ser statsråden at private barnevernsinstitusjoner også bidrar til et mangfold som kan ha positiv virkning på det totale tilbud?


Les hele debatten