Spørretimespørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Datert: 18.05.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Reformprosessen i FN opplevde et beklagelig tilbakeskritt 9. mai i år, da en splittet generalforsamling vedtok en resolusjon som skal hindre effektivisering av pengebruk og beslutningsprosedyrer. Over 20 utviklingsland unnlot å støtte denne treneringen av FN-reformene. Alle giverland stemte mot, unntatt Norge, som avsto.

Mener utenriksministeren at spliden som Norge har skapt blant giverlandene vil gagne reformprosessen, og styrke utsiktene til at norske bistandsmidler vil bli benyttet mer effektivt fremover?


Les hele debatten