Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at satsingen på fysisk aktivitet i skolen følges opp ved den enkelte skole

Datert: 11.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Legeforeningen har igjen understreket betydningen av fysisk aktivitet i skolen for å motvirke fedme og andre helseproblemer som følge av inaktivitet. Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen fra 2004 har tilrettelagt for mer daglig fysisk aktivitet i skolen, og Kunnskapsløftet åpner for mer bevisst satsing på fysisk aktivitet også utenom kroppsøvingsfaget.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette viktige arbeidet følges opp ved den enkelte skole?


Les hele debatten