Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om konkrete tiltak overfor trygdeetaten med sikte på å få redusert saksbehandlingstiden

Datert: 11.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har mottatt en rekke henvendelser fra folk rundt omkring i landet som opplever en uverdig lang saksbehandlingstid i trygdeverket. Dagens saksbehandlingstid er på 8 måneder eller mer. Mange har ventet over 9 måneder fra de henvendte seg til henvendelsen er blitt besvart, noe som oppleves som svært uverdig. Enkelte brukere risikerer å bli henvist til økonomisk sosialhjelp i ventetiden.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette overfor trygdeetaten, med sikte på å få redusert saksbehandlingstiden?


Les hele debatten