Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til miljøvernministeren

Om å la være å innføre et forbud mot utsetting av vilt, da forslaget vil bety slutten for rapphøns- og fasanjakt og gripe inn i mulighetene for trening av jakthunder

Datert: 16.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Direktoratet for naturforvaltning har sendt ut et forslag til revidert forskrift om hold og oppdrett av vilt til høring. Dette forslaget vil gripe direkte inn i mulighetene til trening og jakt av jakthunder gjennom å innføre et forbud mot utsetting av vilt. Fordi bestanden av rapphøns og fasan ikke er bærekraftig, vil dette bety slutten på jakt på disse artene. Forslaget har vakt stor bekymring hos fuglehundklubber.

Vil statsråden ta denne bekymringen på alvor og la være å innføre et forbud mot utsetting av vilt?


Les hele debatten