Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om bidrag til at lastebilnæringen kan få bedre rammevilkår og dermed yte tjenester distriktene er avhengige av, med henvisning til situasjonen i Hedmark

Datert: 16.05.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark er svært avhengig av lastebilnæringen for at samfunnet skal fungere og folk kunne bo og arbeide ute i distriktene, men en stadig økende drivstoffpris, avgifter og konkurranse fra Øst-Europa gjør at lastebilnæringen sliter.

Hva vil statsråden bidra med til at denne næringen får rammevilkår som er til å leve med og dermed kunne yte de tjenester distriktene er avhengig av?


Les hele debatten