Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om årsaker til store problemer med å få registrert biler på en enkel og effektiv måte, og hva som vil bli gjort for å forenkle og effektivisere rutinene på trafikkstasjonene

Datert: 18.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede måtte vise bilen syv ganger på trafikkstasjonen. Dette er bare et eksempel i tillegg til rekken av andre oppslag som vitner om at trafikkstasjoner og Statens vegvesen arbeider med et forskrifts- og regelverk som er umulig å forstå. Mange som skal registrere biler opplever store problemer med å få gjort dette på en enkel og effektiv måte.

Skyldes dette et stivbent og uklart regelverk, er statsråden tilfreds med situasjonen, og hva vil bli gjort for å forenkle og effektivisere rutinene på trafikkstasjonen?


Les hele debatten