Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om Regjeringens løfter om økte bevilgninger til forskning, i lys av at bevilgningene til forskning og Forskningsfondet ble redusert i budsjettet for 2006

Datert: 18.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Sitat fra Soria Moria-erklæringen: "Forskningspolitikken speiler samfunnets vilje til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap." Videre står det at Regjeringen vil øke bevilgningene til grunnforskning. I budsjettet for 2006 fjernet Regjeringen opp mot 900 mill. kr til forskning i 2007 ved å redusere forskningsfondet. I revidert budsjett tar Regjeringen 100 mill. kr fra grunnforskning og langsiktig forskning i 2006.

Når skal Regjeringen stå ved sine løfter fra Soria Moria-erklæringen?


Les hele debatten