Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som vil bli gjort for å unngå at kommuner omgjør sykehjemsplasser til omsorgsboliger for å spare penger

Datert: 18.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): For å spare penger har enkelte kommuner vedtatt å omgjøre sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Et smutthull i lovverket gjør dette mulig. Kommunene slipper å betale utgifter til medisiner og hjelpemidler. Det må beboerne selv betale og så få beløpet refundert fra Rikstrygdeverket. Kommunen sparer penger, men overfører utgiftene til staten, og sykehjemsbeboerne får et annet helsetilbud enn det som er tiltenkt etter loven.

Hva vil statsråden gjøre for å endre denne praksisen?


Les hele debatten