Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Om kommunalt pålegg om installering av privat renseanlegg samtidig som kommunen tar seg betalt i form av avgifter for tilknytning til det kommunale kloakknett

Datert: 11.10.1996
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 27.11.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "En familie er av en kommune pålagt å installere et privat renseanlegg, men allikevel pålagt avgifter for tilknytning til det kommunale kloakknett. Familien må betale for en tjeneste den ikke mottar.

Finner kommunalministeren det i samsvar med norske rettssikkerhetsprinsipper at en kommune tar seg betalt for en tjeneste som ikke leveres, og vil kommunalministeren ta et initiativ for å fremme forslag om overordnet kommunal lovgivning som fjerner muligheten foe slik offentlig adferd?"


Les hele debatten