Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om hva statsråden konkret vil gjøre for at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan bli identifisert, slik at barna kan få hjelp og overgriperne kan straffeforfølges

Datert: 03.05.2006
Besvart: 03.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF):


Les hele debatten