Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil tillate bruk av mobile gasskraftverk uten CO¨2-rensing, slik at man unngår strømmangel i Midt-Norge

Datert: 10.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP):


Les hele debatten