Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Om statsrådens signaler om at det ikke ville være betenkelig om A-pressen skulle overta Orkla Media

Datert: 10.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H):


Les hele debatten