Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om at det planlegges seilingsled langs Finnmarkskysten i konflikt med miljø- og fiskeriinteressene, og om å justere opplegget slik at det blir i samsvar med tidligere løfter

Datert: 10.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten