Muntlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at mattrygghet blir et satsingsområde i tiden som kommer, og hvilken lærdom som er tatt av vinterens hendelser

Datert: 10.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP):


Les hele debatten