Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Om å fylgja opp konklusjonane i ein ekstern kvalitetsrevisjon av grunnervervet i Gardermoprosjektet også i NSB og Vegvesenet

Datert: 05.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Samferdselsdepartementet satte ned ei arbeidsgruppe som skulle foreta ein ekstern kvalitetsrevisjon av grunnervervet i Gardermo-prosjektet. Denne gruppa avslutta arbeidet sitt 8. juli 1996.

Kva har departementet gjort for å distribuera rapporten og fylgja opp konklusjonane arbeidsgruppa har trukke?"


Les hele debatten