Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om bedring av sikkerheten i ferjetrafikken Moss-Horten

Datert: 15.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ferjetrafikken Moss-Horten har vært preget av forsinkelser, tekniske problemer, regelbrudd, uhell, skader og nestenulykker inneværende år. Natt til 4. oktober 1996 traff "Einar Tambarskjelve" kaia i Moss med et hull like over vannlinjen av to meters lengde som resultat. "Holger Stjern" fikk 9. oktober

tekniske- og manøvreringsproblemer, og måtte ankre opp uten å kunne legge til kaia i Moss.

Hva vil statsråden foreta seg slik at sikkerheten kan bedres?"


Les hele debatten