Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt det er en alminnelig ordning innen statens lønns- og personalpolitikk at en fratrådt avdelingsdirektør i UDI fikk beholde lønnen sin i to år for å arbeide hos NOAS

Datert: 03.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): 1. oktober hadde VG en artikkel om at avdelingsdirektør Paula Tolonen fratrådte sin stilling i Utlendingsdirektoratet (UDI) og gikk over til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Det ble også opplyst at den tidligere avdelingsdirektøren fikk beholde lønnen sin på 728 000 kr i to år for å arbeide hos NOAS.

Er dette en alminnelig ordning innenfor statens lønns- og personalpolitikk, eller er dette en nyetablert praksis?


Les hele debatten