Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som kan gjøres for at E18 i Agder blir bygget ut som firefeltsveg når nye strekninger skal utbedres

Datert: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): E18 mellom Harebakken og Rannekleiv i Arendal er planlagt utbygget til en to- og trefelts motorvei i første omgang, for så senere å utvides til en firefeltsvei når den økte bevilgningen kommer på plass. Hele strekningen mellom Arendal og Grimstad vil dermed kunne bli liggendes som en to- og trefeltsvei, men strekningen mellom Grimstad og Kristiansand nå bygges ut som en sammenhengende firefelts vei.

Hva vil statsråden gjøre for at E18 i Agder blir bygget ut som firefeltsvei når nye strekninger skal utbedres?


Les hele debatten