Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvilke forutsigbare rammevilkår gasskraftaktørene har fått i forbindelse med CO¨2-håndtering på Mongstad og Skogn

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NTB 13.10.05 fastslo finansminister Halvorsen at 15 års strid om bruken av gasskraftverk nå var avklart. Den 12.05.06 fulgte energiminister Enoksen og miljøvernministeren opp med en pressemelding hvor man fastslo at det var enighet om gasskraftpolitikken. Slike "avklaringer" burde medført forutsigbare rammebetingelser rundt f.eks. CO2 for gasskraftprosjektet på Mongstad og det reviderte prosjektet på Skogn. Det har det ikke.

Hvilke forutsigbare rammevilkår har gasskraftaktørene egentlig fått fra Regjeringen?


Les hele debatten