Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å oppfylle løftet fra staten om nyinvestering for kollektivløsning til Fornebu

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge innstillingen fra Lavutslippsutvalget står transportsektoren for en vesentlig og økende del av klimagassutslippene. I lys av dette er satsing på kollektivtrafikk svært viktig. En forutsetning for videre utvikling på Fornebu er en god kollektivløsning.

Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle løftet fra staten om nyinvestering for kollektivløsning til Fornebu?


Les hele debatten