Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om en overføring av finansieringsansvaret for logoped- og audiopedagogtjenester, og konsekvenser det vil få for cochlea-implanterte og slagrammede med språkproblemer

Datert: 05.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Regjeringen har nå til behandling finansieringsansvaret for logoped- og audiopedagogtjenestene. Disse har i dag anledning til å skrive regning til folketrygden for undersøkelse og behandling av personer med språk- og talevansker.

Vil statsråden ta initiativ til en konsekvensanalyse for cochlea-implanterte og slagrammede med språkproblemer som en overføring av dette behandlingsansvaret til kommunene vil få?


Les hele debatten