Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å følge opp en henvendelse fra Bergen kommune om etablering av alternativ seilingsled til Bergen

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergen bystyre har nettopp rettet en ny henvendelse til både fiskeriministeren og samferdselsministeren om etablering av alternativ seilingsled til Bergen, et uttrykt vilkår i Stortingets forutsetning for bygging av Askøybroen. Broen er for lengst bygget, nedbetaling ved hjelp av bompenger er nesten fullført. Alternativ seilingsled mangler fortsatt og utgjør en økende begrensning i utviklingen av Bergen havn som nasjonal cruisehavn.

Hvordan vil statsråden følge opp henvendelsen fra Bergen kommune?


Les hele debatten