Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om hvor lang tid statsråden vil bruke på å nå målet om fullgod utbedring av riksveger og fylkesveger i Hedmark

Datert: 11.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ifølge beregninger vil det koste 575 mill. kr i engangssum å utbedre riksveiene i Hedmark. For fylkesveiene er beløpet 940 mill. kr.

Hvor lang tid vil statsråden bruke på å nå dette målet, slik at det både blir trygt og rimelig å bo i og leve av, og med, distriktene?


Les hele debatten