Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å ta initiativ til at Arbeidstilsynet får samme tidsfrist for å uttale seg/gjøre vedtak i byggesaker som kommunale myndigheter

Datert: 12.10.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 25.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Byggefirmaer opplever problemer med at ulike myndigheter har ulike tidsfrister for å uttale seg/gjøre vedtak i byggesaker.

Vil statsråden ta initiativ til at Arbeidstilsynet får samme tidsfrist som kommunale myndigheter (fire uker) til å uttale seg til bygg som skal fungere som arbeidsplasser?


Les hele debatten