Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Om vilkår for tildeling av parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Datert: 22.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "En funksjonshemmet ungdom i Oslo har søkt om parkeringstillatelse i 2 år, og har dokumentert behovet for dette. Nå forlanges det også at han skal legge sitt privatliv åpent ved å fortelle hvor og når han har behov for parkering.

Mener samferdselsministeren st Trafikksjefens kontor har krav på slike opplysninger?"


Les hele debatten