Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om Regjeringen vil komme med en stortingsmelding om personvern, på bakgrunn av at Datatilsynet etterlyser en gjennomgang av EFC-direktivets personvernmessige konsekvenser

Datert: 18.10.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 25.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Stortinget skal om kort tid ta stilling til EFC-direktivet (2004/52/EF). Datatilsynet etterlyser i brev av 10. oktober til Samferdselsdepartementet en helhetlig gjennomgang av hvilke personvernmessige konsekvenser direktivet får for den enkelte. Datatilsynets brev og den etterfølgende debatt aktualiserer en mer prinsipiell tilnærming til personvernspørsmål generelt.

Vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding om personvern, slik at vi får en overordnet drøftelse av dette temaet?


Les hele debatten