Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det er fornuftig å gi konkurransevridende næringsstøtte til en bedrift i en kommune uten arbeidsledighet når denne kan utkonkurrere andre bedrifter i kommuner med høyere ledighet

Datert: 18.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Regjeringen har over lang tid proklamert at Årdal er i krise. Løsningen på dette skulle være flere titalls millioner i offentlig støtte til nyetablering av en dørfabrikk i kommunen. Nå viser det seg at det ikke er arbeidsledige nok til å fylle den nye fabrikken med arbeidskraft.

Synes statsråden det er fornuftig politikk å gi konkurransevridende næringsstøtte til en dørfabrikk i en kommune tilnærmet uten arbeidsledighet når denne kan utkonkurrere andre dørfabrikker i andre kommuner med langt høyere arbeidsledighet?


Les hele debatten