Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om Statoil og Shells planer om å etablere en CO¨2-verdikjede på Tjeldbergodden, og hvorvidt andre gasskraftprosjekt vil få vilkår og politisk/økonomisk støtte på linje med Mongstad

Datert: 18.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I mars i år fremla Statoil og Shell planer om å etablere en CO2-verdikjede på Tjeldbergodden innen 2012. Regjeringen så på planene som et gjennombrudd, og trodde prosjektet ville bli realisert. Nå fremstilles CO2-rensing på Mongstad som et gjennombrudd, til tross for at dette realiseres to år senere (!) i 2014. Noen frykter at Tjeldbergodden rykker ned på prioriteringslisten, til tross for kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Vil andre gasskraftprosjekt få vilkår og politisk/økonomisk støtte på linje med Mongstad?


Les hele debatten