Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å unngå at mange elever dropper ut av de videregående skolene i Aust-Agder, som fra elevhold forklares med at rådgivningen vedrørende yrkesvalg er helt elendig

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): 200 elever står nå i fare for å droppe ut av de videregående skolene i Aust-Agder. Dette gir grunn til stor bekymring. Fra elevhold er en forklaring at rådgivningen vedrørende yrkesvalg er helt elendig. Skolen klarer ikke å kvalifisere elevene til å ta de riktige yrkesvalgene. For mye teori gjør også mange skoletrette. Det å gi bedre informasjon om yrkesvalgmuligheter og arbeidsmarkedet må prioriteres langt bedre hevder elevene.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå at mange elever dropper ut av de videregående skolene?


Les hele debatten