Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å utsette nedleggelsen av den døgnbaserte kirurgiske akuttberedskap ved Sykehuset i Mosjøen i påvente av bl.a. utredning om akuttfunksjonenes fremtid i lokalsykehusene

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Styret i Helse Nord har vedtatt at den døgnbaserte kirurgiske akuttberedskap ved Sykehuset i Mosjøen skal legges ned 1. november. Hele det politiske miljøet i Nordland og primærlegene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal har bedt om at iverksettelsen av vedtaket utsettes i noen måneder i påvente av bl.a. behandlingen av Nasjonal helseplan. Videre har helseministeren satt ned et utvalg som skal utrede akuttfunksjonenes fremtid i lokalsykehusene.

Hvorfor kan ikke nedleggelsen utsettes i påvente av de nevnte utredninger?


Les hele debatten