Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om å bidra til et samarbeid med Statoil som kan gi CO¨2-rensing av energianlegget på Snøhvit

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Representanter fra Regjeringen har uttrykt bekymring for de kommende CO2-utslippene fra Snøhvit-anlegget på Melkøya. I utslippstillatelsen til Snøhvit heter det bl.a. at teknologisk utvikling og endringer i klimapolitikken kan gi grunnlag for å vurdere nye krav knyttet til klimagassutslippene. Tillatelsen krever at anlegget skal tilrettelegges for fangst, transport og deponering av CO2.

Vil Regjeringen bidra til et samarbeid med Statoil, som kan gi CO2-rensing av energianlegget på Snøhvit?


Les hele debatten