Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å garantere at lokalsykehusene i Kirkenes, Lofoten, Stokmarknes og Narvik skal ha funksjoner som ivaretar befolkningens trygghet og behov, og at de ikke nedlegges

Datert: 19.10.2006
Fremsatt av: Vigdis Giltun (FrP)
Besvart: 25.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Avisa Finnmarken referer et notat til ledelsen i Helse Nord, sendt av direktør Knut E. Schrøder ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Schrøder tar i notatet til orde for å legge ned lokalsykehusene i Kirkenes, Lofoten, Stokmarknes og Narvik. Dette vil bety en drastisk reduksjon av sykehustilbudet til lokalbefolkningen i Nord-Norge.

Kan statsråden garantere at disse sykehusene skal ha funksjoner som ivaretar befolkningens trygghet og behov, og at de ikke nedlegges?


Les hele debatten