Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at belysningen på Askøybroen, som i senere tid ikke har vært operativ pga. manglende vedlikehold, igjen kan bli intakt

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Da staten i sin tid bygde Askøybroen mellom Bergen og Askøy la man vekt på at broen utgjorde et sentralt landskapselement i innseilingen til Bergen. Statens vegvesen utstyrte derfor broen med belysning på bærekablene, "perleradsbelysningen", som har gledet befolkningen og reisende i området i mange år. I den senere tid har ikke belysningen vært operativ pga. manglende vedlikehold, som er et statlig ansvar.

Vil statsråden ta et initiativ for at belysningen igjen kan bli intakt, og bidra til at lysene igjen kan tennes?


Les hele debatten