Spørretimespørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å sikre at det blir tilstrekkelig med konkurranse i meierisektoren

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Nye aktører innen meierisektoren som Q-meieriene og Synnøve Finden har i en årrekke kjempet en kamp for å kunne etablere seg som konkurrenter i et marked som har vært og er dominert av en stor aktør TINE. Selskapene opplever at TINE og landbruksmyndighetene motarbeider dem, og gjør hva de kan for å unngå at det blir økt konkurranse i dette markedet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir tilstrekkelig med konkurranse i meierisektoren?


Les hele debatten