Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å fremme krav til universell utforming innen transport og IKT i forbindelse med en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Eksempelet Lysaker stasjon understreker betydningen av sterkere virkemidler i arbeidet med universell utforming innen transport. I en pressemelding varsler statsråden at Regjeringen vil fremme en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov i løpet av høsten 2007. Regjeringen varsler også at tilgjengelighet innen transport og IKT vil bli behandlet i loven.

Vil Regjeringen da fremme forslaget til mindretallet i Syse-utvalget om krav til universell utforming med konkrete tidsfrister også innen transport og IKT?


Les hele debatten